Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. AutoBusiness is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan AutoBusiness  of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AutoBusiness .

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

AutoBusiness
Trevor Blonk
E-mail: trevor.blonk@aaamediamarketing.nl
of 071-4063110
 
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover AutoBusiness  geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.


Adverteren in Auto Business

Lees meer »

Contact

Uitgeverij
Algemeen directeur

Redactie-adres:

Telefoon
E-mail
AAA Mediamarketing BV
Trevor Blonk
tel. 071-4063110
Sandtlaan 36 E-1b
2223 GG Katwijk (ZH)
071-40 63 110
info@autobusiness.nl